HIDROGRADNJA je trgovačko društvo, osnovano u Osijeku 1992. g. Tijekom, preko 25 godina kontinuiranog poslovanja, danas smo potpuno tehnički opremljeni i stručno osposobljeni za profilirani opseg poslovanja u području hidrotehnike i niskogradnje.  Kao rezultat našeg dosadašnjeg rada i razvoja, Hidrogradnja je danas pouzdan i kvalitetan poslovni partner, koji ostvaruje vrhunske rezultate u pogledu kvalitete, stručnosti i učinkovitosti u izvođenju radova svom opsegu djelovanja.

 

Radovi na moru višenamjenskim plovnim bagerom Watermaster

Naše društvo je, pored ostalih djelatnosti, ovlaštena tvrtka za izvođenje svih radova u vodnom gospodarstvu. Za navedeno poslovanje imamo potpunu stručnu osposobljenost i potrebnu tehničku opremljenost građevinskim strojevima, plovnim objektima, vozilima i opremom.
Tijekom proteklih godina, uspješno smo izvodili radove ČIŠĆENJA, IZMULJENJA I PRODUBLJENJA LUKA I LUČICA, TE NASIPAVANJA I UREĐENJA PJEŠĆANIH PLAŽA NA MORU, višenamjenskim plovnim bagerom WATERMASTER.

Pročitajte više…

27.08.2017

Revitalizacija kajakaške staze u Belišću

Hrvatske vode su u suradnji sa Gradom Belišćem osigurale financijska sredstva za izvođenje radova revitalizacije kajakaške staze u Belišću. Od vremena Domovinskog rata, lokacija kajakaške staze u Belišću, na kojoj je trenirao i naš legendarni kajakaš Matija Ljubek, nije mogla biti korištena. Staza je vremenom potpuno zamuljena, zarasla u šumu i drugo raslinje, te potpuno nepristupačna.

Pročitajte više…

31.03.2017

Izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda grada Vukovara

U okviru Projekta poboljšanja vodno komunalne infrastrukture grada Vukovara, izgrađuje se Postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda grada Vukovara kapaciteta 42.000 ES. Naše društvo je ugovorilo izgradnju I faze objekta, Izgradnja obaloutvrde, uređenje platoa i izgradnja gabionskog zida, te smo krajem 2016. godine započeli za izvođenjem radova.

Pročitajte više…

31.03.2017

Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Osijeka

Jedan od najvećih infrastukturnih projekata Hrvatskih voda na području Slavonije je PROJEKT OSIJEK, u kojem je najznačajniji objekt Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Nemetinu kapaciteta 170.000 ES. Spajanjem novoobnovljene kanalizacijske mreže u Osijeku i prigradskim naseljima na novoizgrađeni sjeverni kolektor, te dovođenje svih otpadnih voda na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Nemetinu, neće više biti onečišćenja naše rijeke Drave i prirodnog okoliša.

Pročitajte više…

17.09.2016

Izgradnja novog i rekonstrukcija postojećeg sjevernog kolektora grada Osijeka

U Osijeku je u tijeku realizacija velikog infrastrukturnog projekta izgradnje novog i rekonstrukcije postojećeg sjevernog kolektora grada Osijeka.  Trasa sjevernog kolektora se najvećim dijelom proteže uz desnu obalu rijeke Drave, te je u sklopu projekta predviđena izgradnja nove i rekonstrukcija stare desne obaloutvrde rijeke Drave gradskog tipa.

Pročitajte više…

15.04.2016

Page 1 of 41234