Uređenje obale i korita rijeke Vuke u Vukovaru

Jedan od kapitalnih projekata u gradu Vukovaru, koji realiziraju Hrvatske vode u suradnji sa Gradom Vukovarom, je  projekt uređenja rijeke Vuke i obalnog pojasa na području grada Vukovara od ušća u Dunav do Bobotskog kanala. Ukupna dužina zahvata iznosi 3,64 km.

Naše društvo u suradnji sa partnerima, izvodi radove izgradnje prve i druge faze uređenja obale i korita rijeke Vuke u centru grada Vukovara u dužini od 400 metara od ušća Vuke u rijeku Dunav.

Pročitajte više…

10.09.2018

Radovi na moru višenamjenskim plovnim bagerom Watermaster

Naše društvo je, pored ostalih djelatnosti, ovlaštena tvrtka za izvođenje svih radova u vodnom gospodarstvu. Za navedeno poslovanje imamo potpunu stručnu osposobljenost i potrebnu tehničku opremljenost građevinskim strojevima, plovnim objektima, vozilima i opremom.
Tijekom proteklih godina, uspješno smo izvodili radove ČIŠĆENJA, IZMULJENJA I PRODUBLJENJA LUKA I LUČICA, TE NASIPAVANJA I UREĐENJA PJEŠĆANIH PLAŽA NA MORU, višenamjenskim plovnim bagerom WATERMASTER.

Pročitajte više…

27.08.2017

Revitalizacija kajakaške staze u Belišću

Hrvatske vode su u suradnji sa Gradom Belišćem osigurale financijska sredstva za izvođenje radova revitalizacije kajakaške staze u Belišću. Od vremena Domovinskog rata, lokacija kajakaške staze u Belišću, na kojoj je trenirao i naš legendarni kajakaš Matija Ljubek, nije mogla biti korištena. Staza je vremenom potpuno zamuljena, zarasla u šumu i drugo raslinje, te potpuno nepristupačna.

Pročitajte više…

31.03.2017

Izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda grada Vukovara

U okviru Projekta poboljšanja vodno komunalne infrastrukture grada Vukovara, izgrađuje se Postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda grada Vukovara kapaciteta 42.000 ES. Naše društvo je ugovorilo izgradnju I faze objekta, Izgradnja obaloutvrde, uređenje platoa i izgradnja gabionskog zida, te smo krajem 2016. godine započeli za izvođenjem radova.

Pročitajte više…

31.03.2017

Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Osijeka

Jedan od najvećih infrastukturnih projekata Hrvatskih voda na području Slavonije je PROJEKT OSIJEK, u kojem je najznačajniji objekt Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Nemetinu kapaciteta 170.000 ES. Spajanjem novoobnovljene kanalizacijske mreže u Osijeku i prigradskim naseljima na novoizgrađeni sjeverni kolektor, te dovođenje svih otpadnih voda na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Nemetinu, neće više biti onečišćenja naše rijeke Drave i prirodnog okoliša.

Pročitajte više…

17.09.2016

Page 2 of 512345