HIDROGRADNJA je trgovačko društvo, osnovano u Osijeku 1992. g. Tijekom, preko 25 godina kontinuiranog poslovanja, danas smo potpuno tehnički opremljeni i stručno osposobljeni za profilirani opseg poslovanja u području hidrotehnike i niskogradnje.  Kao rezultat našeg dosadašnjeg rada i razvoja, Hidrogradnja je danas pouzdan i kvalitetan poslovni partner, koji ostvaruje vrhunske rezultate u pogledu kvalitete, stručnosti i učinkovitosti u izvođenju radova svom opsegu djelovanja.

 

Hidrogradnja dobitnik Zlatnog certifikata bonitetne izvrsnosti za 2021.

HIDROGRADNJA d.o.o. je na temelju međunarodne  metodologije i financijske analize ispunila uvjete za izdavanje  prestižnog međunarodnog

Zlatnog certifikata bonitetne izvrsnosti 2021.

Pročitajte više…

31.10.2021

Nova promenada: Radnici u Dravu polažu “madrac”

Šetnica će imati gledalište s 240 mjesta za održavanje svih vrsta kulturnih događanja na pozornici plutajućih objekata

Na dravskim gradilištima koja bi trebala spojiti istok i zapad Osijeka uz Dravu vrlo je živo. Sve vrvi od radnika, a atraktivni radovi plijene pozornost građana koji već sada mogu jasno vidjeti vizure nove šetnice.

Pročitajte više…

21.05.2020

Zahvat uklanjanja viška nanosa iz rijeke Drave s ciljem smanjenja rizika od poplava

Zbog velike količine donosa riječnog nanosa,  te dugogodišnje zabrane radova potrebne regulacije korita vodotoka, rijeka Drava izrazito nekontrolirano meandrira, te dolazi do kontinuiranog obrušavanja obala, te stvaranja većih plićaka i sprudova u koritu vodotoka. Posljedica navedenih procesa je značajno smanjenje proticajnog profila vodotoka na određenim dionicima koje ozbiljno povećavaju rizik od poplava pri dolasku većeg vodnog vala, formiranje ledenih barijera u zimskim mjesecima, te onemogućuju plovidbu rijekom Dravom.

Pročitajte više…

11.05.2020

Izgradnja pristaništa za putničke brodove na desnoj obali rijeke Drave u Osijeku

Na desnoj obali rijeke Drave u Osijeku od rkm 21+280 do rkm 21+800 na gornjodravskoj šetnici, između pristaništa Galija i Vodenice, izvodimo radove izgradnje PRISTANIŠTA ZA PUTNIČKE BRODOVE. Naručitelj radova za ovaj projekt je Lučka uprava Osijek koja će ovim projektom osigurati nesmetani prihvat međunarodnih riječnih kruzera i drugih manjih putničkih plovila na rijeci Dravi u Osijeku.

Pročitajte više…

11.05.2020

Uređenje desne obale rijeke Drave u gradu Osijeku

Jedan od kapitalnih projekata Hrvatskih voda je projekt uređenja obala rijeke Drave u gradu Osijeku. Za naše društvo, to je upravo „core business“ za koji smo specijalizirani,  na kojem naši stručni djelatnici imaju veliko iskustvo i za koji posjedujemo potrebnu plovnu mehanizaciju, građevinske strojeve i svu ostalu potrebnu opremu za izvođenje radova.

Pročitajte više…

16.10.2019

Page 1 of 512345