Proizvodnja i separacija šljunka i pijeska

EKSPLOATACIJA, PRERADA I PRODAJA RIJEČNIH GRANULATA, ŠLJUN­KA I PIJESKA IZ VODOTOKA RIJEKA SAVE, DRAVE I DUNAVA

• Rijeka Sava – Proizvodnja i separacija šljunka Slavonski Šamac

• Rijeka Drava – Deponija pijeska Nemetin

• Rijeka Dunav – Deponija pijeska Batina

 

Pored ostalih djelatnosti, Hidrogradnja je jedan od vodećih regionalnih proizvođača i dobavljača prirodnog šljunka i pijeska, te separiranih frakcija šljunka za proizvodnju betona.

U poslovnom centru Slavonski Šamac, na rijeci Savi, u suradnji sa partnerskom tvrtkom, postavili smo postrojenje separacije za šljunak. Predmetno postrojenje je kapaciteta proizvodnje od 150 t/sat. Proizvode se četiri glavne frakcije šljunka za proizvodnju betona (0-4 mm, 4-8 mm, 8-16 mm i 16-32 mm), te „batuda“ od zrna preko 32 mm. Proces proizvodnje je usklađen sa EU-normama i pod stalnom kontrolom kvalitete ovlaštenog društva.

poslovnom centru Nemetin kod Osijeka, na rijeci Dravi, vršimo proizvodnju i prodaju;

  • riječnog pijeska (0-1 mm),
  • prirodne mješavine šljunka i separata od šljunka,
  • pijesak i šljunak u vrećama (25 kg),
  • ostalih rasutih materijala (kamen)

 

Preuzmite letak PIJESAK I ŠLJUNAK U VREĆAMA

Separator