Vodnogospodarstvo i hidrotehnika

IZVOĐENJE RADOVA IZ PODRUČJA VODNOG GOSPODARSTVA I HIDROTEHNIKE NA UNUTARNJIM VODNIM TOKOVIMA I ZATVORENIM VODNIM POVRŠINAMA

 • Radovi preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava i leda,
 • Izgradnja hidrotehničkih i regulacijskih objekata u vodotocima,
 • Izvođenje radova uređenja, izgradnje i održavanja unutarnjih plovnih puteva, luka i lučica,
 • Uređenje, čišćenje i izmuljenje zatvorenih vodnih površina i tokova,
 • Iskop šljunka i pijeska iz vodotoka plovnim sredstvima.

 

U sklopu državnih programa Republike Hrvatske u sektoru vodnog gospodarstva i hidrotehnike, Hidrogradnja već preko 20 godina, kontinuirano i uspješno izvodi složene građevinske radove na unutarnjim vodama, od kojih posebno izdvajamo:

 • radovi na izgradnji i uređenju unutarnjih plovnih puteva rijeka Save, Drave i Dunava (čišćenje kinete plovnog puta)
 • izgradnja hidrotehničkih objekata za regulaciju vodotoka (obaloutvrde, posmjerne gradnje, T-pera i sl.)
 • hidrotehnički radovi pri izgradnji cestovnih i željezničkih mostova preko vodotoka (zaštita stupova u vodotoku, zaštita obala i sl.)
 • radovi na izgradnji luka i pristaništa na unutarnjim plovnim putevima (izmuljenje akvatorija, izgradnja priveza, obala i sl.)
 • izgradnja hidrotehničkih objekata u zaobalju (akumulacije, gravitacijske brane, nasipi za obranu od poplava, melioracijske kanalske mreže i sl.)
 • strojna košnja i krčenje vegetacije

Naši zaposlenici imaju potrebnu visoku stručnost i značajno iskustvo, te posjedujemo svu potrebnu  plovnu mehanizaciju, građevinske strojeve, vozila i ostalu opremu potrebnu za samostalno i kvalitetno izvođenje svih navedenih radova.

fosa