KONTAKT

UPRAVA
Hidrogradnja d.o.o.
Hrvatske Republike 43
31 000 OSIJEK
Republika Hrvatska
 
Tel. +385 (0)31 202 724
Fax. +385 (0)31 202 725
 
hidrogradnja@hidrogradnja.hr
 
OIB 91653866186
 
Loading
Center map
Traffic
Bicycling
Transit
POSLOVNI CENTAR
NEMETIN
Nemetin 17
31000 OSIJEK
Tel. +385(0)31 586 852
fax. +385(0)31 586 014
 
Loading
Center map
Traffic
Bicycling
Transit
POSLOVNI CENTAR
SLAVONSKI ŠAMAC
 
35220 SLAVONSKI ŠAMAC
Tel./fax. +385 (0)32 857 036
 
 
Loading
Center map
Traffic
Bicycling
Transit
 


 

DIREKTOR

Nenad Cigić, dipl. ing. građ.
mob. +385 (0)98 252 138
nenad.cigic@hidrogradnja.hr
 

VODITELJ ODJELA ZA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE

Tomislav Hat dipl. oec.
mob. +385(0)99 815 60 40
tomislav.hat@hidrogradnja.hr
 

TEHNIČKI DIREKTOR

Vlado Bacelj, ing. građ.
mob. +385 (0)98 437 423
vlado.bacelj@hidrogradnja.hr
 

DIREKTOR  PRAVNIH, KADROVSKIH I OPĆIH POSLOVA

Darko Ivančić, dipl. iur.
mob. +385 (0)98 391 300
darko.ivancic@hidrogradnja.hr
 

ŠEF RAČUNOVODSTVA

Ivanka Gojević dipl. oec.
mob. +385 (0)99 67 60 621
ivanka.gojevic@hidrogradnja.hr
 

VODITELJ KOMERC. ODJELA

Čaba Špigl, dipl. oec.
mob. +385 (0)98 253 035
caba.spigl@hidrogradnja.hr
 

VODITELJ GRAĐ. ODJELA

Davor Čović, dipl. ing. građ.
mob. +385 (0)98 983 1176
davor.covic@hidrogradnja.hr
 

VODITELJ GRADILIŠTA

Dario Mijić, mag. ing. aedif.
mob. +385 (0)98 2640 06
dario.mijic@hidrogradnja.hr
 

VODITELJ GRADILIŠTA

Zlatko Moslavac, ing. građ.
mob. +385 (0)98 325 550
zlatko.moslavac@hidrogradnja.hr
 

VODITELJ POSLOVNOG CENTRA
NEMETIN

Dražen Zelenika
mob. +385 (0)98 338 296
drazen.zelenika@hidrogradnja.hr
 

VODITELJ POSLOVNOG CENTRA
SLAVONSKI ŠAMAC

Darko Vrljić
mob. +385 (0)98 336 451
darko.vrljic@hidrogradnja.hr
 

VODITELJ ODJELA ODRŽAVANJA I SERVISA

Damir Cvetko ing. inf.
mob. +385 (0)98 98 33 082
damir.cvetko@hidrogradnja.hr
 

VODITELJ GRADILIŠTA

David Krpan, mag. ing. aedif.
mob. +385 (0)99 6968 603
david.krpan@hidrogradnja.hr
 


Vaše ime

Vaš e-mail

Naslov

Vaša poruka

PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU

 

Hidrogradnja d.o.o. Osijek, Hrvatske Republike 43

Upis u sudski registar i br. : Trgovački sud u Osijeku, 030007341 

 

Poslovni računi

  • OTP banka d.d., Zadar, Ulica Domovinskog rata 3,  HR8824070001100339115
  • PODRAVSKA BANKA d.d., Koprivnica, Opatička 3, HR5723860021119007055,
  • ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d.,  Rijeka, Jadranski Trg 3/a, HR4124020061100576713,

Temeljni kapital:  3.188.400,00 kuna, u cijelosti uplaćen

Član Uprave društva: Nenad Cigić dipl. ing. građ.