Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Osijeka

Jedan od najvećih infrastukturnih projekata Hrvatskih voda na području Slavonije je PROJEKT OSIJEK, u kojem je najznačajniji objekt Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Nemetinu kapaciteta 170.000 ES. Spajanjem novoobnovljene kanalizacijske mreže u Osijeku i prigradskim naseljima na novoizgrađeni sjeverni kolektor, te dovođenje svih otpadnih voda na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Nemetinu, neće više biti onečišćenja naše rijeke Drave i prirodnog okoliša.

Pročitajte više…

17.09.2016

Izgradnja novog i rekonstrukcija postojećeg sjevernog kolektora grada Osijeka

U Osijeku je u tijeku realizacija velikog infrastrukturnog projekta izgradnje novog i rekonstrukcije postojećeg sjevernog kolektora grada Osijeka.  Trasa sjevernog kolektora se najvećim dijelom proteže uz desnu obalu rijeke Drave, te je u sklopu projekta predviđena izgradnja nove i rekonstrukcija stare desne obaloutvrde rijeke Drave gradskog tipa.

Pročitajte više…

15.04.2016

Izgradnja pregrade “G” na rijeci Dravi

Početkom ove godine, nešto ranije od ugovorenog roka građenja, naše društvo je uspješno završilo sve radove na projektu IZGRADNJA PREGRADE “G” do kote 85.50 m.n.m.

Pročitajte više…

07.04.2016

Obrana od poplava – vježba zaštite i spašavanja 2015. godine

U mjestu Kopačevo HIDROGRADNJA je sudjelovala u osposobljavanju stotinjak osoba u stimuliranoj obrani od poplava i gradnjom zečjih nasipa. Cilj ove terenske vježbe je usklađeno djelovanje svih sudionika sustava zaštite i spašavanja u provedbi mjera obrane od poplava, te evakuacija i zbrinjavanje ugroženog stanovništva i životinja.

HIDROGRADNJA je sudjelovala sa kamionskim vozilom Mercedes Actros koji dovozi vreće punjene pijeskom, kombiniranim bagerom CAT 432D koji iste te vreće raspodjeljuje na

Pročitajte više…

16.06.2015

Početak radova preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava na branjenom području br. 34

HIDROGRADNJA d.o.o. Osijek je potpisnik Okvirnog sporazuma sa naručiteljem radova Hrvatske vode, za radove preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava na branjenom području br. 34; međudržavne rijeke Drava i Dunav na područjima malih slivova Baranja, Karašica-Vučica i Županijski kanal za razdoblje od 4 (četiri) godine 2015-2018.

Odmah nakon potpisa Ugovora o izvođenju radova za 2015. godinu, djelatnici i oprema HIDROGRADNJE su angažirani na izvođenju ugovorenih radova. Među prvim radovima je započeta košnja hidrotehničkih objekata na našem branjenom području, za koje smo

Pročitajte više…

05.06.2015

Page 3 of 512345