Završetak izgradnje lateralnog kanala Kneževi Vinogradi – Zmajevac

U sklopu izgradnje višenamjenskog sustava lateralnog kanala Kneževi Vinogradi – Zmajevac ukupne dužine 12,3 km, HIDROGRADNJA  je uspješno i u zadanom roku završila ugovoreni dio svojih radova. Radove na uređenju trase kanala i izgradnje obodnih nasipa, uz naše stručne djelatnike i građevinske inženjere kao voditelje radova, izvršili smo uporabom značajnog dijela naše građevinske mehanizacije;

Pročitajte više…

03.06.2015

Početak radova na izgradnji sjevernog kolektora grada Osijeka

Temeljem potpisanih ugovora sa glavnim izvođačima radova na izgradnji SJEVERNOG KOLEKTORA GRADA OSIJEKA, HIDROGRADNJA je započela sa izvođenjem svog dijela radova izgradnje obaloutvrda u sastavu predmetnih projekata. Radove izgradnje hidrotehničkih objekata u rijeci Dravi, te izgradnje kamenih obaloutvrda i obaloutvrda gradskog tipa, izvode naši stručni djelatnici, uporabom naše flote plovnih sredstava; tehnički brod VELEBIT sa bagerom CAT 325 LONG REACH , tegljači 150-300 KS DELFIN i SOKOL, otvorene teglenice 250-700 tona, te ostale plovne objekte i opremu.

Pročitajte više…

03.06.2015

Izvođenje dijela radova na rijeci Dravi na dionici autoceste Beli Manastir-Osijek-Svilaj-Ploče

U sklopu navedenog ugovora HIDROGRADNJA za naručitelja radova OSIJEK KOTEKS, nastavlja radove na osiguranju zaštite obale na lijevoj obali rijeke Drave kod Petrijevaca.

Veliki problem pri izvođenju radova predstavlja “udar” vode na lijevu obalu rijeke Drave, pri čemu je potrebno dio obale nasipavati kamenim materijalom u svrhu zaustavljanja daljnje erozije tla, dok je na drugom dijelu dionice potrebno iskopati veće količine materijala kako bi se postigla projektirana regulacijska linija na obali.

Pročitajte više…

07.04.2015

kanalizacija

Kanalizacijska mreža Brdo-sjever u Belom Manastiru

U Belom Manastiru u dijelu Brdo-sjever su završeni radovi na izgradnji sabirnog kolektora fekalne kanalizacije, čijom je izgradnjom upotpunjena postojeća kanalizacijska mreža.

HIDROGRADNJA kao izvođač za naručitelja radova BARANJSKI VODOVOD, je ovim projektom izgradila 3.066,00 m` kolektora i omogućila spajanje na kanalizacijsku mrežu za 176 korisnika. Kolektor je izveden od polipropilenskih rebrastih cijevi, promjera DN/ID 300 i 400 mm, položenih većinom u cestovnoj površini.

Pročitajte više…

23.01.2015

Radovi izvanredne obrane od poplava na području Županjske Posavine

HIDROGRADNJA je zajedno sa drugim licenciranim društvima za radove preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava bila aktivno uključena u radove obrane od katastrofalne poplave na području Županijske Posavine i radove na saniranju vodnih građevina na području Vukovarsko-srijemske županije zahvaćene katastrofom, sukladno programu obnove i saniranja Vlade RH.

Pročitajte više…

23.01.2015

Page 4 of 512345