Izvođenje radova

Nudimo izvođenje radova na moru, rijekama i jezerima višenamjenskim plovnim bagerom WATERMASTER i pripadajućom opremom:

  • Podmorski i podvodni iskop muljevitog i pjeskovitog materijala:
    • iskop refulernom pumpom sa frezom do dubine 2,50 (5,00) m
    • sa odlaganjem iskopanog materijala putem hidrauličnog cjevovoda na udaljenost do 400 m od mjesta iskopa (po posebnom zahtjevu i više),
    • u dnevnom kapacitetu iskopa od 300-500 m3/dan
  • Podmorski iskop materijala bagerskom žlicom sa odlaganjem u stranu,
  • Uklanjanje vegetacije sa vodnih površina i obale (lopoči, trska i dr.)

Uz uporabu posebnih dodatnih alata u mogućnosti smo izvršiti i pobijanje drvenih i čeličnih pilota, razbijanje manjih podmorskih stijena, vađenje potopljenih predmeta i dr.